Groepsindeling

Let op!

We hebben dit jaar 2 locaties:
Locatie 1: Kindervakantieweek terrein in de Moeraswijk, ingang via de Geelgors.
Locatie 2: Trimbaan in het bos, verzamelen bij de speeltuin. Op donderdag is dit het Oranjeplein.

Kijk goed in het schema van de groepsindeling voor welk dagdeel je kind is ingedeeld. Iedere dag zijn de kinderen 1 dagdeel aanwezig, van maandag tot en met donderdag.
We voeren geen wijzigingen door in de groepsindeling, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Alleen in dat geval kun je een mail sturen naar: kvw.mariahout@gmail.com
Houdt rekening met elkaar; we houden als organisatie rekening met de dan geldende maatregelen, wij vragen ouders hetzelfde te doen. Houdt gepaste afstand bij het afzetten en halen van je kind en houdt je kind thuis bij corona gerelateerde klachten.

Groepsindelingen

Hierna vind je per onderbouw, bovenbouw en hulpleiding de groepsindelingen. Je kunt deze downloaden als pdf:

Groepsindeling onderbouw 2021

Groepsindeling bovenbouw 2021

Hulpleiding 2021